商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 

白芨

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-08-02  来源:360  浏览次数:1613

图片来自网络,文字来自360百科,中国特色植物网整理
 
白芨,(学名:Bletilla striata)又名连及草、甘根、白给、箬兰、朱兰、紫兰、紫蕙、百笠。
多年生草本球根植物(块根),植株高18-60厘米。主要分布在中国、日本以及缅甸北部。主要花期在春季,但依各地气候之不同,晚冬至夏初都可能开花。
白芨有广泛的药用价值及园林价值。主要用于收敛止血,消肿生肌。花有紫红、白、蓝、黄和粉等色,可盆栽室内观赏,亦可点缀于较为荫蔽的花台、花境或庭院一角。
一、科技定义
中文名称:白芨英文名称:Rhizoma Bletillae();common bletilla rubber定义:兰科植物白芨 Bletilla striata (Thund.) Reichb. f. 的干燥块茎。应用学科:中医药学(一级学科);中药学(二级学科);中药(二级学科)
二、简介
白芨是兰科白芨属的一种。多年生草本,高2050厘米,叶45枚,基部互相套叠成茎状,中央抽出花葶 。 总状花序具数朵花;花紫色或淡红色,直径约5厘米,由3枚萼片、2 枚花瓣和1枚特化的唇瓣组成;唇瓣3裂,上面有纵褶片;雄蕊与花柱合生而成合蕊柱,合蕊柱顶端有一个花药,前上方有一个柱头凹穴。地下有粗厚的根状茎,如鸡头状,富粘性,含白芨胶质,即白芨甘露聚糖,可供药用,有止血补肺、生肌止痛之效,也可供作糊料。白芨属共有6种,均产于东亚。

 
三、植物形态
原植物白芨,多年生草本,高15-70cm。根茎(或称假鳞茎)三角状扁球形或不规则菱形,肉质,肥厚,富粘性,常数个相连。茎直立。叶片3-5,披针形或宽披针形,长8-30cm,宽1.5-4cm,先端渐尖,基部下延成长鞘状,全缘。总状花序顶生,花3-8朵,花序轴长4-12cm;苞片披针形,长1.5-2.5cm,早落;花紫色或淡红色,直径3-4cm;萼片和花瓣等长,狭长圆形,长2.8-3cm;唇瓣倒卵形,长2.3-2.8cm,白色或具紫纹,上部3裂,中裂片边缘有波状齿,先端内凹,中央具5条褶片,侧裂片直立,合抱蕊柱,稍伸向中裂片,但不及中裂片的一半;雄蕊与雌蕊合为蕊柱,两侧有狭翅,柱头顶端着生1雄蕊,花药块4对,扁而长;子房下位,圆柱状,扭曲。蒴果圆柱形,长3.5cm,直径约1cm,两端稍尖,具6纵肋。花期4-5月。果期7-9月。
四、地理分布
产陕西南部、甘肃东南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川和贵州。在北京和天津有栽培。朝鲜半岛和日本也有分布。模式标本采自日本。
五、繁殖方法
主要采用根茎繁殖。9-10月收获时,选当年生具有嫩芽的块茎及其与先年的老鳞茎毗连接生处切下,按行株距各33cm开穴,深10-13cm,每穴栽种3个,新芽向外,成三角形平放穴中。每1hm2用种茎22.5万个左右。栽后施猪粪水,并盖拦有猪粪水的草木灰或腐熟堆肥。北方于4月底至5月初,将先年贮藏带芽种茎切下,按行株距33cm×17cm开穴,每穴栽1个,覆土3-4cm,稍加镇压,浇水。
六、栽培技术
中耕除草
每年进行4次,第13-4月苗出齐后,第25-6月生长旺盛期,第38-9月,第4次冬季倒苗后。每年追肥3次,前2次在中耕除草后进行,以猪粪水最好,第38-9月,可用过磷酸钙与堆肥堆沤之后,撒在畦上,结合中耕,混入土中。现蕾时摘除花蕾。遇旱及时灌水。栽后第12年冬季,在行间可间种一季短期蔬菜。
施肥
6月初雨量增多,廖科、菊科、禾本科杂草生长势较强,往往与白芨争营养,而会严重影响白芨块茎正常膨大,故必须在6月初及时细心用手工拨除一次,若6月中上旬上述杂草仍不能控制,则必须再次细心地手工除草一次。7月初气候利于廖科、菊科、禾本科杂草生长,往往杂草与白芨争营养而影响白芨地下部膨大,故必须在7月初拨除上述杂草一次,并同时追施白芨专用肥(亩用量为30千克),若7月初仍不能控制,则再次细心地手工拨除杂草。8月初菊科、禾本科等杂草处于营养生长与生殖生长双旺阶段,其生长势较强,往往易与白芨争营养而影响白芨地下部膨大,因此,8月初必须细心地手工拨除杂草一次。
七、采收加工
多在8-10月采挖,除去残茎、须根,洗净,立即加工,否则易变黑。分拣大小,投入沸水中煮(或蒸)3-5分钟至内无白心时取出,晒至半干,去外皮后再晒至全干。
1、采收白芨栽种后,于第410月当茎叶黄枯时采收。此时,地下块茎已长成 8-12个,相当拥挤,过迟采收,生长不良。采挖时,先清除地上残茎枯叶,然后用二齿耙小心挖取块茎抖去泥土,运回加工。
2、加工将块茎单个摘下,不去须根,先选留具老杆的块茎作种栽。然后,剪去茎杆,放入箩筐内,置清水中浸泡1小时后,用足踩去粗皮,洗净泥土投入沸水中煮5-10分钟,至块茎内无白心时,捞出晒干。若遇阴雨天可炕干。炕5-6小时,待表皮干硬后,再用硫黄熏蒸12小时,每100公斤鲜块茎,用硫黄0.2公斤,熏透心后取出炕至全干。硫黄熏蒸后,白芨下霉变,不虫蛀,且色泽洁白透明。然后,放入箩筐内来回撞击,去净粗皮与须根,筛去灰渣即成。
八、炮制

   
白芨将原药拣净杂质,用水浸泡2-3日,捞起,晾至湿度适宜,切0.3cm厚横片或顺片,晒干,又称"白芨片"
白芨粉取净白芨片,晒干,研细粉,过筛。成品显灰白色。
九、理化鉴别
取该品约2g,加水20ml,在沸水中热浸30分钟,滤过,滤液进行下列试验:
① 取热水提取液1ml,加入新配制的碱性酒石酸铜试剂56滴,在沸水浴中加热5分钟,产生棕红色氧化亚铜沉淀.
② 取热水提取液1ml,加5%α-奈酚乙醇溶液3滴,摇匀,沿试管壁缓缓加入浓硫酸05ml,在试液界面处形成紫红色环。(检查糖类)
十、药理作用
⒈止血作用:白芨能增强血小板第三因子活性,显著缩短凝血时间及凝血酶原形成时间,抑制纤维蛋白溶酶活性,对局部出血有止血作用;动物实验表明,白芨水浸出物对实质性器官(肝、脾)、肌肉血管出血等外用白芨止血效果颇好。
2.保护胃粘膜:1%白芨煎剂灌胃, 对盐酸引起的大鼠胃粘膜损伤有保护作用;对麻醉犬实验性胃、十二指肠穿孔具有治疗作用。
⒊抗菌、抗真菌作用:白芨乙醇浸液对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、人型结核杆菌有抑制作用;水浸剂对奥杜盎小孢子菌有抑制作用;白芨所含有的3个联苯类和2个双氢菲类化合物对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、白色念珠菌ATCC1057及发癣菌QM248有抑制作用。
4.抗癌及防癌作用:白芨粘液质部分(主要是多糖成分)腹腔注射对大鼠瓦克癌(W256)、小鼠子宫颈癌(U14)、小鼠艾氏腹水癌实体型均有抑制作用;对小鼠肝癌、肉瘤180也有抑制作用.白芨注射液对大鼠二甲氨基偶氮苯(DAB)诱发肝癌有明显抑制作用。
十一、临床应用
①治疗肺结核
经抗痨药治疗无效或疗效缓慢的各型肺结核,加用白芨后能收到较好效果。据观察:60例久治不愈患者,用药3个月后,42例临床治愈,X线显示病灶完全吸收或纤维化,空洞闭合,血沉正常,痰菌阴性,临床症状消失;13例显著进步,2例无改变。又40例有空洞的浸润型及厚壁空洞患者,服药后空洞闭合者24例,明显缩小者12例,病灶吸收好转者16例。有人认为,白芨疗法以对于酪性病变为主的浸润型肺结核疗效较好;在症状方面以对咳嗽、咳血等治疗效果比较明显。用法:研粉内服。成人每日630克,一般用1218克。3次分服。可连服数月,最多有服至2年的。此外,以白芨3钱,每日3次分服,用于肺结核咯血13例,大都于13日内收到止血效果。
②治疗百日咳
白芨粉内服,剂量为1岁以内0.10.15/公斤体重,1岁以上0.20.25/公斤体重。治疗89例,结果37例服药5天内症状显著减轻,15例于10天内显著减轻,6例无效,31例中断治疗。白芨的图片(20)
③治疗支气管扩张
成人每次服白芨24克,每日3次,3个月为一疗程。21例患者经12疗程,痰量显著减少,咳嗽减轻,咯血得到控制。
④治疗矽肺
每次服白芨5片(每片含原药1分),每日3次。44例单纯型患者,服药3个月至1年后,胸痛、气急、咳嗽、吐黑痰、咯血等症状均显著减轻或消失,体重增加,肺功能改善,血液浓枸橼酸钠反应有所进步。但X线改变不太显著。
.治疗胃、十二指肠溃疡出血
成人服白芨粉每次12钱,每日34次。观察69例,大便转黄和潜血转阴平均时间分别为5.17天和6.5天,平均住院19.7天。治疗中曾以白芨内服加紫珠草注射进行观察,但疗效不见显著提高。
⑥治疗胃、十二指肠溃疡急性穿孔
在严格规定的指征下,白芨疗法可能使某些患者免去手术;获得穿孔治愈的效果。据29例观察,成功者23例,失败改行手术治疗者1例,发生膈下脓肿及十二指肠瘘者1例,死亡4例(1例是在白芨治疗过程中发生休克,改行手术后死亡。3例入院时已呈垂危状态)。适应白芨疗法的理想病例是一般所谓急性溃疡穿孔,或穿孔前溃疡症状不严重,属于缝合术指征范围以内的;如病变已呈局限化的病例,则更为合适,白芨疗法的反指征是:
一胃、十二指肠溃疡穿孔诊断不够肯定者;
二饱食穿孔者;
三保守疗法即使获得成功,但仍须作延期手术者;
四体检时已有明显腹胀、低位浊音,肛检有明显触痛或有肿块触及,估计腹腔内液体较多者;
五患者一般情况已呈轻度不良者。
治疗方法:先以胃管抽尽胃内容物,然后拔去胃管,用冷开水快速吞服白芨3钱,冷开水量以不超过90毫升为宜。1小时后再重复以上剂量1次。第二天开始,白芨剂量改为1钱,每日3次。
1天应绝对禁食,第2天可少量饮水或给流质;第3天开始可恢复半流质饮食。治疗过程中,抗休克、补液、白芨输血及抗菌素的使用等与一股常规处理同,同时必须强调严格观察全身和局部症状的演变。如有全身情况恶化,如脉率增速、腹膜炎症状扩展或低位浊音程度增加等现象,应当机立断,立即改变治疗方针,采取手术治疗。实践中观察到,白芨具有高度的粘性,可能在胃内形成具有一定厚度的胶状膜,从而使穿孔堵塞,胃内容物停止外溢。治疗成功的病例,疼痛在15小时内开始显著改善,1224小时内可完全消失,腹肌紧张及压痛亦随之改善。但亦有报道指出:服用白芨后增加胃内容,促进了胃的蠕动,妨碍了大网膜的包绕和肝的覆盖,甚至有使包绕的网膜再度脱落的流弊;服用白芨时的吞咽动作和恶心、呃逆足以增加腹内压,可使穿孔扩大和再穿孔;服用白芨若不成功,白芨糊流入腹腔,因其具有粘性,给手术清理腹腔带来困难,甚至促成术后肠粘连,故认为白芨疗法并不理想。
⑦治疗结接性瘘管
白芨粉局部外敷,根据分泌物多少每日敷药1次或隔日1次,分泌物减少后可改为每周1次或2次。通常敷药15次左右即渐趋愈合。药粉须送入瘘管深部并塞满,如瘘管口狭小可先行扩创,清除腐败物。10例肺结核并发结核性瘘管患者,经敷药1230次左右均治愈。其愈合后的瘢痕无特别隆起,且未见复发。实践证明,白芨外敷,具有吸收与排出局部分泌物,恢复和增强机能,促进肉芽组织新生,清洁伤口,加速愈合等作用
⑧治疗烧伤及外科创伤
取新鲜白芨削去表皮,用灭菌生理盐水洗净,按110比例加入无菌蒸馏水,冷浸1夜,至次日加热至沸,以经灭菌处理的4号玻璃漏斗减压过滤。滤液分装于安瓿或玻瓶内,熔封。15磅高压蒸气灭菌30分钟,即成为白芨胶浆。凡占体表面积约20%以内的局部外伤或第一、二度烧伤,均可应用白芨胶浆涂敷治疗。涂药前,先以生理盐水作创面清理;涂药后用凡士林纱布覆盖,包扎固定。如无严重感染,可在57日后换敷。对感染创面需隔日换药1次。9例烧伤患儿(平均伤面为8%),2例阑尾手术切口及38例外伤患者(伤面平均为11%),均经13次治愈。白芨胶浆用于一般外科创伤及烧伤,其治疗作用可能是:一通过神经反射机制而增强机体的防卫能力,刺激肉芽组织增生;二对葡萄球菌及链球菌具有抑菌作用,且可在局部形成一保护膜,能控制及防止感染;三可缩短血凝时间,减少出血,从而有利于创面的愈合。
⑨治疗肛裂
白芨粉用蒸馏水配成712%的液体。待溶解后稍加温,静置8小时,过滤,成为黄白色胶浆。每100毫升胶浆再加入石膏粉100克,搅匀,高压消毒,便成白芨膏。用药前先以温水或淡高锰酸钾液行肛门坐浴,然后用无齿镊挟白芨膏棉球从肛门插入约2厘米,来回涂擦24次,取出。再用一个白芨膏棉球留置于肛门内23厘米处,另取一个白芨膏棉球放在肛裂创面,将涂有白芨膏之纱布块敷于肛门,胶布固定。每天换药1次,全疗程1015日。如第1次治疗不能往内塞药时,可先用多量白芨膏敷于肛门部;第2日肛门括约肌松弛,棉球便可顺利塞入并来回涂擦。治疗11例,经3个月观察无1例失败。9例于第1次换药后便血消失,2例括约肌痉挛,经敷药1次后括约肌松弛,能顺利塞药,第2次换药便血即止。敷药后,第12次大便时全部无痛或疼痛减轻;610日肉眼观察创面全部愈合。认为获效原因,主要是由于敷药后能很快使肛门括约肌松弛及止痛止血,同时白芨膏有润滑、保护创面、促进生肌的作用。
⑩其他
白芨制成的止血粉,对某些手术的皮肤、肌层切口的小血管出血和渗血有较好的止血效果,对拔牙后的止血效果更佳;但对切断中小静、动脉的止血效果不够满意。应用白芨粉治疗血吸虫病晚期的食管、胃静脉曲张出血,溃疡性结肠炎出血,出血性紫癜,以及口腔粘膜结核性溃疡,均有一定疗效。又据报道,以白芨粘胶质部分制成白芨代血浆,经动物实验对失血性休克具有一定疗效,与右旋糖酐有相类似的作用;临床试用有维持血容量及提高血压的效果。未发现抗原性,亦无明显副作用,无热原反应,对肝肾功能、血象、出血时间、凝血时间均无影响。试用时,有3人曾发生一过性的轻度发热(37.5℃以下),另有1人于第5次注射时曾发生过敏反应。上述情况可能与制剂不纯有关。
用法用量
内服:煎汤,515克;或入丸、散。外用:研末撒或调涂。[1]
药的宜忌
外感咳血,肺痈初起及肺胃有实热者忌服。
①《本草经集注》:"紫石英为之使。恶理石。畏李核,杏人。"
②《蜀本草》:"反乌头。"
③《本草经疏》:"痈疽已溃,不宜同苦寒药服。"
实用选方
①治肺痿:白芨、阿胶、款冬、紫苑等分。水煎服。(《医学启蒙》白芨)
②治肺痿肺烂:猪肺一具,白芨片一两,将猪肺挑去血筋血膜,洗净,同白芨入瓦罐,加酒煮热,食肺饮汤,或稍用盐亦可。或将肺蘸白芨末食更好。(《喉科心法》白芨)
③治咯血:白芨一两,枇杷叶(去毛,蜜炙)、藕节各五钱。上为细末,另以阿胶五钱,锉如豆大,蛤粉炒成珠,生地黄自然汁调之,火上炖化,入前药为丸如龙眼大。每服一丸,噙化。(《证治准绳》白芨枇杷丸)
④治肺热吐血不止:白芨研细末,每服二钱,白汤下。(《本草发明》)
⑤治疔疮肿毒:白芨末半钱,以水澄之,去水,摊于厚纸上贴之。(《袖珍方》)
⑥治一切疮疖痈疽:白芨、芙蓉叶、大黄、黄柏,五倍子。上为末,用水调搽四周。(《保婴撮要》铁箍散)
⑦治发背搭手:白芨五钱(炙,末),广胶一两(烊化)。和匀,敷患处,空一头出气,以白蜇皮贴之。(《卫生鸿宝》白芨)
⑧治瘰疬脓汁不干:白芨、贝母、净黄连各半两,轻粉三十贴。前三味,锉焙为末,仍以轻粉乳钵内同杵匀,抄一钱至二钱,滴油调擦患处,用时先以槲皮散煮水候温,洗净拭干,方涂药。(
白芨《活幼心书》白芨)
⑨治跌打骨折:酒调白芨末二钱服。(《永类铃方》)⑩治刀斧损伤肌肉,出血不止:白芨,研细末掺之。(《本草汇言》)
⑾治汤火伤灼:白芨末,抽调敷。(《济急仙方》)
⑿治手足皲裂:白芨末,水凋塞之,勿犯水。(《济急仙方》)
⒀治妇人子藏挺出:乌头()白芨各四分。上二味捣散,取方寸匕,以绵裹内阴中,令入三寸,腹内热即止。日一度著,明晨仍须更著,以止为度。(《广济方》)
⒁治鼻渊:白芨,末,酒糊丸。每服三钱,黄酒下,半月愈。(《外科大成》白芨)
⒂治产后伤妇,小便淋沥不止:白芨、粉防己,桑螵蛸等分,入猪腑内,煮烂食之。(《梅氏验方新编》)
⒃治心气疼痛:白芨、石榴皮各一钱。为末,炼蜜丸黄豆大,每服三丸,艾醋汤下。(《生生编》)
⒄鼻血不止。用口水调白芨末涂鼻梁上低处("山根");另取白芨末一钱,水冲服。
⒅心气疼痛。用白芨、石榴皮各二钱,研细,加炼蜜和成丸子,如黄豆大。每服三丸,艾醋汤送下。
⒆妇女阴脱。用白芨、川乌药,等分为末,薄布包一钱,纳入阴道中,觉胜利内热即止。每天用一次。
⒇疔疮、肿疮。用白芨末半钱,澄水中,等水清后,去水,以药摊厚纸上贴于患处。
(21)跌打骨折。用白芨末二钱,酒调服。(22)刀伤。用白芨、煅石膏,等分为末,洒伤口上。
(23)冬季手足皲裂。用白芨粉加水调匀,填入裂口。患处不能沾水。
(24)汤火全国各地。用白芨粉调油涂搽。
(25)重伤呕血。每日服白芨末,米汤送下。
(26)肺、胃出血。治法同上。
十二、文献记载
1.《纲目》:白芨,性涩而收,故能入肺止血,生肌治疮也。
2.《本草经疏》:白芨,苦能泄热,辛能散结,痈疽皆由荣气不从,逆于肉里所生;败疽伤阴死肌,皆热壅血瘀所致,故悉主之也。胃中邪气者,即邪热也;贼风痱缓不收,皆血分有热,湿热伤阴之所生也,入血分以泄热,散结逐腐,则诸证靡不瘳矣。
3.《本草汇言》:白芨,敛气,渗痰,止血,消痈之药也。此药质极粘腻,性极收涩,味苦气寒,善入肺经。凡肺叶破损,因热壅血瘀而成疾者,以此研末日服,能坚敛肺藏,封填破损,痈肿可消,溃败可托,死肌可去,脓血可洁,有托旧生新之妙用也。如肺气郁逆,有痰有火有血,迷聚于肺窍气管之中,此属统体一身气道之故,理直清肺之原,降气之逆,痰血清而火自退矣,若徒用此药,粘腻封塞,无益也。
4.《本草经百种录》:白芨,气味冲淡和平,而体质滑润,又极粘腻,入于筋骨之中,能和柔滋养,与正气相调,则微邪自退也。
5.《本草求真》:白芨,方书既载功能入肺止血,又载能治跌扑折骨,汤火灼伤,恶疮痈肿,败疽死肌,得非似收不收,似涩不涩,似止不止乎?不知书言功能止血者,是因性涩之谓也;书言能治痈疽损伤者,是因味辛能散之谓也。此药涩中有散,补中有破,故书又载去腐、逐瘀、生新。
6.《重庆堂随笔》:白芨最粘,大能补肺,可为上损善后之药。如火热未清者,不可早用,以其性涩,恐留邪也。惟味太苦,宜用甘味为佐,甘则能恋膈。又宜噙化,使其徐徐润入喉下,则功效更敏。其法以白芨生研细末,白蜜丸龙眼大,临卧噙口中,或同生甘草为细末,甘梨汁为丸亦可。若痰多咳嗽久不愈者,加白前同研末,蜜丸噙化。
7.《本草便读》:白芨,必虚而有热者,乃为相宜耳。虽禀收敛之性,而仍具苦泄辛散之意,与白蔹相近,故每相须而用。
8.《本草正义》:白芨,《本经》主痈肿恶疮败疽,伤阴死肌,《别录》除白癣疥虫,皆以痈疡外敷及掺药言之。味苦辛而气寒,故能消散血热之痈肿;性粘而多脂,则能疗败疽之死肌;苦辛之品,又能杀虫,则除白癣、疥虫,外疡消肿生肌之要药也。主胃中邪气者,则苦寒之品,能除胃热耳。惟贼风痱缓不收,其义未详,不敢强解。白芨治肺痈,世每疑其腻滞而不敢用,然苦寒本清肺胃,又能补伤,苟非火焰极盛之时,而臭痰腥秽之气,已惭退舍,即可用以兼补兼清,不致助痰留患,与二冬、玉竹等比也。
9.《本经》:主痈肿恶疮败疽,伤阴死肌,胃中邪气,贼风痱缓不收。
10.《别录》:除白癣疥虫。
11.《药性论》:治结热不消,主阴下痿,治面上疹疱,令人肌滑。
12.《唐本草》:手足皲拆,嚼以涂之。
13.《日华子本草》:止惊邪、血邪,痫疾,赤眼,症结,发背,瘰疬,肠风,痔瘘,刀箭疮扑损,温热疟疾,血痢,汤火疮,生肌止痛,风痹。
14.《本草图经》:治金疮不瘥,痈疽方中多用之。
15.李杲:止肺血。
16.《滇南本草》:治痨伤肺气,补肺虚,止咳嗽,消肺痨咳血,收敛肺气。17.《中国药植图鉴》:治矽肺。
 
 
[ 植物技术搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0相关评论

 
推荐图文
推荐植物技术
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 湘ICP备17000155号
免责声明:本站提供葡萄种植_刺葡萄_林果网_药用植物_花卉网_农资网_植物网等相关资讯,本站信息的真实性、准确性和合法性由发布者负责,本站不承担任何保证和责任!
版权申明: 1、凡本站注明“作者:中国特色植物网”的文/图等需经本网书面授权方可使用,并注明“作者:中国特色植物网”。 2、本站未注明"来源:中国特色植物网”的文/图等为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅篡改为"稿件来源:中国特色植物网",本网将依法追究责任。 3、本站转载资料旨在积累资讯供自我学习与研究.如涉及版权问题,请作者跟我们联系或通知我们立即撤除。邮箱:zeyuhu@163.com 4、其他版权事项请参看:版权隐私
地址:湖南省娄底职院内 邮编 417000  技术苗木合作E-mail:zeyuhu@163.com 技术苗木合作QQ:9979052